• הכל

  • טקסט

  • דף לימוד

  • סדנא

  • תכנית חינוך

  • תמונה

  • אודיו

  • וידאו

חיפוש תג: ערכים

והגדת לבנך ביום ההוא לאמור

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 00:25)
דף לימוד זה מזמן דיון סביב חינוך לערכים. הלומדים יכולים לנווט דרך המקורות השונים ולבחור את תתי הסוגיות שמעניינות אותם, שכן הנושא רחב. הדף פותח בסמוך לחג הפסח ועל כן הפתיח והסיום קשורים באופן ישיר להגדה, יחד עם זאת בשל מרכזיותו של חובת 'והגדת לבנך' וההקשר החינוכי המובהק - אין ספק כי זה עשוי להתאים לאורך כל השנה וחשוב ולדון בנושא שוב ושוב.

לוחות הברית - אז והיום

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 01:29)
כמחנכים, פעמים קורה שאנחנו נתקלים באירועי משמעת בהן אנו מרגישים שהחניכים 'עברו כל גבול ושברו את הכלים', שהם עברו על ה"אני מאמין" הכי בסיסי שלנו כאנשים. בית מדרש זה מספר את סיפור לוחות הברית – הלוחות שהתרסקו ממש מס' ימים לאחר שהם הועברו בטקס מרשים וחד-פעמי באנושות. בהשוואה ובהשאלה להיום – אנו בעצם פוגשים לא פעם את המציאות בה עקרונות היסוד מתנפצים ומוטלים בספק. כותרות עיתון ופולמוסים חברתיים המעידים כי 'לוחות הברית' נשברים כמעט מידי יום. דף לימוד זה מאפשר דיון ב"לוחות הברית" – אז והיום. בית מדרש זה דן ביכולת ובחשיבות של יצירת "אמנת ערכים" שתהיה מקובלת ותקפה גם בימינו אנו.

עיין ערך

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 01:34)
בית המדרש דן דרך סיפורו של אבא חלקיה בצורך של אדם בסט ערכים המכתיב את התנהלותו ואת הכרעותיו בעת התנגשות ערכית. הלימוד מזמן סוגיות סביב חינוך לערכים.

בא חבקוק והעמידן על אחת

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 01:37)
בית המדרש מורכב ממקטעים קצרים מתוך מהלך ארוך שפותח בתוך מסכת מכות שכל כולו עוסק בשאלה "מיהו האדם אשר ישכון בבית ה'" – כלומר מהם הערכים העיקריים שהכי חשוב שיהיו לאדם? לשאלה זו מן הסתם יש תשובות רבות ומגוונות, שקשורות למקום, לתרבות ולחינוך שקיבל המנסה להשיב לשאלה. אנחנו ננסה להתחקות אחר המקורות השונים תוך בחינת ערכי הליבה של הקהילה החינוכית

חנוכה, חינוך וערכים

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 01:42)
חנוכה הינו חג שכל כולו מבטא מאבק על ערכי ליבה ועל זהות. בבית מדרש זה נבחן אלו ערכים היום דרושים 'מאבק' ומאמצים מיוחדים וכן נבחן את מקומו של המחנך במשימת החינוך לערכים.