• הכל

  • טקסט

  • דף לימוד

  • סדנא

  • תכנית חינוך

  • תמונה

  • אודיו

  • וידאו

חיפוש תג: עבר

דע מאין באת

מכון חינוך דרך כפר (24/11/2015 | 15:12)
דף הלימוד פותח לדיון את שאלת מקום עברו התרבותי של החניך/ תלמיד במתווה חייו ובמסגרת הקהילה החינוכית ומציע למחנך דרכים וכלים להעמיק את החיבור של החניך לעברו התרבותי.

חיבור לעבר התרבותי

(24/11/2015 | 20:49)

המודל של ברי- דפוסי עולים חדשים (רוסיה)

מכון חינוך דרך כפר (25/11/2015 | 13:27)
התמונה מתארת ארבעה דפוסים אפשריים של עולים חדשים ואופן השתלבותם בארץ.

המודל של ברי- דפוסי עולים חדשים (אתיופיה)

מכון חינוך דרך כפר (25/11/2015 | 13:31)
התמונה מתארת ארבעה דפוסים אפשריים של עולים חדשים ואופן השתלבותם בארץ.