• הכל

  • טקסט

  • דף לימוד

  • סדנא

  • תכנית חינוך

  • תמונה

  • אודיו

  • וידאו

חיפוש תג: המרחב הבין-תרבותי

מערכון על "מחירו" של חייל מהעדה האתיופית

תכנית "שבוע סוף החדש" (24/11/2015 | 15:38)
המערכון מתאר את "מחירו" של חייל מהעדה האתיופית אשר נחטף.

אוכל כסמל תרבותי

לא ידוע (24/11/2015 | 15:49)
מקומו של האוכל בתרבויות המוצא השונות

רב תרבותיות

מכון חינוך דרך כפר (25/11/2015 | 12:29)
דף המקורות דן בשאלת מקומם של התרבויות השונות הקיימות בקהילה החינוכית. מה יחסו של המחנך אליהן? מה יחס התלמיד/ חניך כלפי תרבותו וכלפי התרבויות השונות? כיצד יש לקיים קהילה רבת תרבויות?