• הכל

  • טקסט

  • דף לימוד

  • סדנא

  • תכנית חינוך

  • תמונה

  • אודיו

  • וידאו

חיפוש תג: גזענות

דלת הכניסה לחברה הישראלית דף לימוד בדגש על יהודי אתיופיה

מכון חינוך דרך כפר (30/08/2019 | 08:22)
דף הלימוד שלפנייכם נולד בקיץ 2019 יחד עם גל המחאות על אופן הקליטה של העדה האתיופית בחברה הישראלית. הדף דן בסוגיות של שייכות, גזענות, אדישות, של מי האחריות לפתוח את דלת הכניסה לחברה הישראלית. מומלץ למעגלי לימוד. בקישור שלפניכם תמצאו סרטון הדרכה להנחיית דף המקורות.