• הכל

  • טקסט

  • דף לימוד

  • סדנא

  • תכנית חינוך

  • תמונה

  • אודיו

  • וידאו

חיפוש קטגוריה: תיקון הלב

אדם מתקן עולם מתקן אדם

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 11:23)
תפיסת "דרך כפר" מאמינה כי תהליך צמיחתו של אדם מחייב תהליכים מקבילים של תיקון הלב ותיקון עולם. הלומד יבחן את תפיסת עולמו כאדם וכן את תפיסתו כמחנך: על מה הוא שם יותר משקל? על תיקון הלב או על תיקון עולם? נדון בשאלת המינון בגילאים השונים ובסוגיה "כיצד ניתן לפתח את היכולת לראות את האחר ולהיות אדם 'מתקן עולם'.

בין הלל ושמאי - הגישה החינוכית

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 11:48)
דף הלימוד דן בסוגיית המתח שבין 'הצבת גבולות' ו'קבלה ללא תנאי'. באמצעות סדרת סיפורים על הלל ושמאי המבטאים גישות חינוכיות שונות (או אולי דווקא משלימות), בית המדרש מזמין בחינה אישית של המשתתפים על תפיסת עולמם ביחס לגישות אלו ובחינה משותפת כצוות מחנכים על תפיסת עולמם בהנהגת הקהילה ביחס לנ"ל.

בן סורר ומורה - לא היה ולא נברא

מכון חינוך דרך כפר (21/09/2013 | 12:23)
לימוד פרשיית בן סורר ומורה ושיטת הפרשנים לצמצם את התופעה לכזו שאף פעם לא היתה ולא תהיה. הדף מזמן דיון על משמעות הבן הסורר בקווים מקבילים לעשייה החינוכית - דיון על הנשרת תלמידים, על מקום ההורים ומקום בחינוך בן שכזה... הלימוד מציף את השאלה בדבר 'קבלה ללא תנאי' – מהם גבולות הגזרה של הקהילה שלנו בכל הקשור להתנהגויות קצה. מהי הדרך הארוכה עד שנחליט כי זהו קו אדום.

החופש הגדול לבחור בין טוב לרע

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 12:56)
לקראת החופש הגדול הרווי בפיתויים והזדמנויות לנפילה – הלימוד יאפשר לצוות לבחון כיצד ניתן להיערך לקראת החופש באופן טוב יותר על מנת שהחניכים יעשו בחירות נכונות גם כאשר הם לא תחת פיקוח מבוגר. כמו כן נבחן את סוג הקשר שיש לייצר עם החניכים במהלך החופשה עצמה.

חינוך בתפילה

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 13:10)
בית מדרש זה פותח עקב סוגיה חינוכית שעלתה בקהילות החינוך הדתיות – כיצד רותמים את החניכים לתפילת השחרית בבוקר. איך הופכים את משבצת הזמן הזו למשמעותית עבור החניכים. אנו מבקשים לחזור לבסיס ולשאול בכלל מהי מטרת התפילה בתוך המסגרת החינוכית? למה כל-כך חשוב לנו לשמר אותה ולקיים סביבה מאבקים מתישים עם החניכים? מתוך אמונה כי אם הצוות יחדד לעצמו את המטרה, הוא יוכל לעצב את התפילה באופן מיטבי ונכון יותר.

חינוך פתוח לדיון

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 13:16)
בית המדרש דן במקומם של סימני שאלה בתהליך החינוכי. מה המינון הנכון בין הצבת סימני שאלה לבין הצבת סימני קריאה? האם יש משמעות להצפת שאלות ודילמות כאשר התשובה ממילא מוחלטת מראש? איזה דילמות חשוב להביא לחניכים?

מחנכים למנהיגות

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 13:26)
המושג 'מנהיגות' הפך להיות שכיח בשיח החינוכי. בית מדרש זה נועד לאפשר למחנכים האם האם באמת מאמינים ביכולתם של החניכים להנהיג ולהוביל, ולבחון מהו התהליך החינוכי הנדרש (והמחירים שכרוכים בכך) לפיתוח כישורי מנהיגות. עד כמה אנו בתהליכים החינוכיים מאפשרים מרחבי התנסות לפיתוח יכולות אלו, ועוד.

מי הזיז את הגדר שלי

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 13:32)
הצבת גבולות הינו צורך מרכזי בתהליך החינוכי. ביטוי זה מקפל בתוכו אתגרים וסוגיות רבות. בית מדרש זה מזמן דיון על המטרה המרכזית של הצבת גבולות (לי הם נועדו - למחנך? לחניך? לקהילה?), על האופן בו יש להציג גבולות ועל תהליך הפיכת הגבול החיצוני-משמעתי לגבול פנימי בכל הקשור ליכולת החניך להתקדם בדרגות השיפוט המוסרי.

מילד לאיש - משורד למנהיג

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 13:44)
בית מדרש זה דן בתהליך החינוכי שנדרש בכדי לייצא את המעבר מתודעת השורד לתודעת המנהיג. נלמד יחד את סיפורו של משה (ילד שחי במשפחת אומנה, וגם כאשר הוא במציאת של הישרדות וסכנה) הוא בוחר להרים את הראש, לראות את האחר ולצאת אל אחיו, ומתוך כך ננסה לגבש עקרונות לעשייה החינוכית שלנו כמחנכים

שותפות חניכים בקבלת החלטות

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 13:48)
בית מדרש מבוסס כולו על הגיגים שכתב יאנוש קורצאק. הבית מדרש מעלה את השאלה 'כמה מקום אנחנו נותנים לשיתוף החניך בהחלטות חינוכיות', ובכלל עד כמה אנחנו חותרים למעורבות ולשותפות. הדיון יתייחס גם למקום שלנו כגוף מחנך ששם לעצמו מטרה להנחיל ערכים ודרך אל מול הערכים והדרך שהחניך בוחר לעצמו. בית המדרש מתאים מאד לבירור פרקטי סביב הקמת מועצת תלמידים או מנהיגות נוער

תגובה חינוכית מתקנת

מכון חינוך דרך כפר (07/04/2013 | 14:04)
בית המדרש מחדד את התובנה שיש לנצל הפרות משמעת כהזדמנות חינוכית למשימתנו הראשית - לקידום החניכים בדרגות המוסר. בית המדרש, באמצעות ניתוח אירוע, יאפשר לגבש את עמדת ההנהלה ביחס לנ"ל ואת מערכת הציפיות שלהם מהמחנכים בכל הקשור ליצירת תגובות חינוכיות שמקורן בתפיסת התיקון.

הבניית זהות

(08/04/2013 | 10:14)

אל תפחד

(08/04/2013 | 10:41)

חינוך לחמלה

(08/04/2013 | 12:00)

משברים וצמיחה

מכון חינוך דרך כפר (08/04/2013 | 13:10)
בית המדרש מזמן דיון על תהליכי משבר וצמיחה בהיבט הלאומי ומתוך כך הזדמנות לדון באפשרות לצמיחה ממשברים בהיבט החינוכי

הדיאלוג היומיומי המעצים

מכון חינוך 'דרך כפר' (09/04/2013 | 21:00)
הדיאלוגים היומיומיים בזמני לחץ מועדים לא פעם לטעויות. מבלי-משים, רבים מאיתנו שוגים ושוזרים בדיאלוגים שלנו אמירות וביטויים מחלישים. בסדנא זו ננסה לבחון איפה אנו טועים ונחשוב יחד כיצד ניתן להפוך את הדיאלוגים האלה לכאלה שמקדמים כבוד והעצמה מבלי לוותר על הצבת גבולות.

הערכים שאליהם אני מחנך

מכון חינוך 'דרך כפר' (09/04/2013 | 21:22)
סדנא זו מזמנת דיון קצר לגבי יכולנו כמחנכים לחנך לערכים. באמצעות תרגיל אישי וקבוצתי נבחן מהם הערכים שהכי חשובים לכל אחד מאיתנו (כאנשים, כהורים, כמחנכים) ונחדד את החשיבות שבמיקוד ובשימת זרקור על ערכים אלו במעשה החינוכי היומיומי.

להגיע לכל חניך

מכון חינוך 'דרך כפר' (09/04/2013 | 21:52)
באמצעות תרגילי ODT חוויתיים נדגיש את האחריות שיש לנו להגיע לכל חניך וחניך בבחינת 'לא מוותרים עליך ולא מוותרים לך' וכן נחדד את החשיבות בלכידות ובסנכרון בין אנשי הצוות להצלחת המשימה החינוכית.

למה תיקון? בין עונשים לאנשים

מכון חינוך 'דרך כפר' (09/04/2013 | 21:55)
סדנא זו תאפשר למשתתפים לבחון את המושגים 'עונש' ו'תיקון' – כפי שהם נתפסים בחוויה האישית שלהם כאנשים ולאו דווקא כבעלי תפקיד. במהלך הסדנא נחדד מהי התגובה החינוכית על-פי תפיסת 'דרך כפר'.

הגבולות והתנאים המאפשרים תיקון

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:03)
סדנא זו מחדדת את הצורך בשפה משותפת וסנכרון לגבי "גבולות הגזרה" של קהילת החינוך. במהלך הסדנא נגבש את תנאי הבסיס שמאפשרים כניסה לתהליך תיקון באירועי הפרת משמעת.

הצבת גבולות וקבלה ללא תנאי

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:07)
בתפיסת "דרך כפר" 'גבולות' ו'קבלה ללא תנאי' הינם שני מושגי מפתח במעגל "תיקון הלב". על אף העובדה שיש לעתים התנגשות בין המושגים, הרי שיש לפעול להגשמתם במקביל. במהלך הסדנא, המחנכים יזהו באיזו מהדרכים (קבלה או גבולות) הם עושים יותר שימוש בקשר שלהם מול החניכים ביומיום, וכן יתנסו בחשיבה יישומית בנושא. המפגש יהווה מקום להצפת קשיים והתלבטויות בנושא.

התגובה החינוכית - בין תיקון לעונש

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:15)
סדנא המלווה בצפייה מתוך הסרט 'הנערים שרים' ובוחנת את ההבדל בין 'תיקון' לבין 'עונש'. תוך דיון על הגישות השונות – המשתתף יבחן מאיפה התגובה החינוכית שלו מונעת, מדוע הוא בוחר להעניש ומה המטרות שאותן הוא רוצה להשיג ומהן הרגשות המלוות אותו במהלך התגובה החינוכית. מנחה הסדנא יחדד את המושג 'תיקון' על-פי תפיסת 'דרך כפר'.

התמודדות חינוכית עם גזענות

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:19)
לדאבוננו, חניכים רבים פוגשים ביטויים לגזענות המופנה כלפיהם או כלפי בני משפחתם. סדנא זו תאפשר למחנכים לדון בינם לבין עצמם בנושא הכה רגיש הזה. נדון יחד כיצד מכינים את החניכים להתמודד עם הגזענות שאותם הם פוגשים/יפגשו וכן איזה דיאלוג חינוכי יש לקיים עם כלל החניכים בנושא?

וזאת לתעודה

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:24)
מעמד חלוקת תעודות בבית הספר חוזר על עצמו מידי שליש/מחצית. ראוי שכמחנכים נזקק לעצמנו את המטרות החינוכיות שעומדות מאחורי ריטואל זה. המורים יבחנו מחדש את התעודה כהזדמנות למשב תהליך למידה והתחנכות של תלמידים וכן יזהו את התעודה כפלטפורמה לחיזוק הקשר האישי עם התלמיד וליצירת דיאלוג מקדם ומצמיח.

זימון חוויות הצלחה

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:27)
הבנת החשיבות שיש בחוויות ההצלחה דווקא בשגרה היומיומית וזיהוי מרכיבי חוויית הצלחה. כיצד אנו כמחנכים יכולים לזמן ולהנכיח עבור כל אחד מחניכנו הזדמנות ללמוד מהצלחה ולהתקדם קדימה.

לומדים להצליח

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:29)
סדנא זו נועדה לצוות החינוך הלא-פורמלי בכדי לעודדו לבחון האם הוא בכלל מאמין בחשיבות ההצלחה הלימודית (או שאולי ניתן להסתפק בפיתוח ערכי-חברתי בלבד) וחשוב מכך – לבחון מה מקומו ותפקידו בכל הקשור להצלחות לימודיות (או שמא זה מתפקידו של המורה).

מעשים וערכים

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:33)
סדנאזו מתרגלת את הצוות לחשוב במושגים של ערכים ולא של חוקים, על מנת שבעת הפרת סדר השיח עם החניך יוכל להיות סביב הערכים שנפגעו.

מתקנים תיקון - תהליך הדממה

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:39)
למידה של תהליך הדממה (דיאלוג, משא ומתן, היסק) ותרגול באמצעות סימולציות

פיתוח השיפוט המוסרי - למידה

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:43)
סדנת לימוד - חידוד משימתו של המחנך כאמון על קידום יכולת השיפוט המוסרי של החניכים. נדון בדילמות מוסריות ונלמד את התאוריה של קוהלברג

פיתוח השיפוט המוסרי - תרגול

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:47)
סדנת תרגול - באמצעות תרגול קבוצתי על אירועי משמעת שגרתיים בקהילה - נבחן באיזה שלב בשיפוט המוסרי (על-פי התיאוריה של קוהלברג) החניכים נמצאים ועד כמה אנו כמחנכים עוסקים בקידומו.

שותפות חניכים

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:53)
הנחת יסוד (שיש תמיד לבסס ולתזכר): החניך זקוק לחוויות הצלחה משמעותיות על מנת לצמוח לאדם בעל חוסן רגשי וחינוך ערכי. מתוך כך, נגזרת משימתו של המחנך - לאתר הזדמנויות רבות ככל האפשר להקניית ערכים ולהעצמת החניך. מעורבות חניכים ככלי משמעותי להעצמה ולהקניית ערכים, ועל כן בבחירה של חניכים/משימות שמאפשרות מעורבות – המניע צריך להיות חיפוש אחר הזדמנות להעצמה. מעורבות חניכים, המתקיימת דרך דיאלוג, מייצרת תחושת שייכות לקהילת החינוך.

תיקון הלב - על קצה המזלג

מכון חינוך 'דרך כפר' (16/04/2013 | 14:59)
סדנת חשיפה למושג 'תיקון הלב' בתפיסת 'דרך כפר'. הסדנא מחדדת את המושג 'תיקון' כגישה בסיסית ומחייבת מערכת היחסים בין מחנך וחניך.

מפורסמים שמוריהם לא האמינו בהם

bluefish.com (02/05/2013 | 13:33)
רצף של שמות מפורסמים שהצליחו מאוד בחיים אבל מוריהם התייאשו מהם עוד כשהיו ילדים. הסרטון מעלה שאלה נוקבת לגבי יכולתנו כמחנכים להאמין ולזהות בכל חניך את היכולות והחוזקות להצליח ולפרוץ קדימה.

כשאסימונים נגמרים - הרצאתו של ריצ'ארד לבוי

ריצ'ארד לבוי (02/05/2013 | 13:37)
ריצארד לבוי בהרצאתו בנושא העצמת מתבגרים בעלי קשיים. חשיבות המילים בהן אנו בוחרים להשתמש והמחוייבות להעצמה רציפה לאורך כל שעות היום.

שיקולים לתגובה חינוכית

מכון חינוך דרך כפר (19/05/2013 | 23:53)
דף לימוד המאפשר ליבון ודיון על המניעים השונים לתגובות החינוכיות בהן אנו נוקטים כמחנכים. הלימוד פורש מנעד של מניעים ומאפשר זיקוק מחודש של מטרת העל בתהליך החינוכי

חוויות הצלחה - סוגית הולך ועושה

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 00:29)
צירת חוויות הצלחה עבור חניכים הינו אחת מהמשימות החשובות ביותר בסדר יומו של המחנך. דף לימוד זה מציב את הסוגיה החינוכית הבסיסית – 'מה נחשב להצלחה'? האם יש לתת חוויית הצלחה על ה'דרך' או רק על ה'תוצאה'? מה המחיר של כל אחד מגישות אלו? האם בעולם האזרחי אנשים נמדדים לפי ה'דרך' או לפי ה'תוצאה'? ואיך כל זה אמור להשליך אל שיטת החינוך שלנו כמחנכים?

חושך שבטו - בין גבולות לקבלה

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 00:31)
בבסיסה של תפיסת 'דרך כפר' עומדת התמה כי על קהילת החינוך והמחנכים בה להציב גבולות אך בו בעת גם גם להצהיר קבלה ללא-תנאי. תהליך תיקון הלב יכול להתבצע בתווך שבין השניים. לכאורה, זוהי תיאוריה חינוכית-פסיכולוגית מוכרת, אך בפועל הדבר קשה ליישום. איך באמת משלבים בין הצבת גבולות חד-משמעיים לבין ביטויים של קבלה ללא תנאי? מה המינון הנכון עבור החניכים שלנו? וכיצד אנחנו כקהילה מכשירים את הצוות שלנו למשימה המאתגרת הזו? בית מדרש זה מאפשר דיון בשאלות אלו.

להכיר לחנך להשכיל

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 01:25)
בית מדרש זה מאפשר דיון על המושג 'היכרות', ובהקשר החינוכי - דיון על ההיבטים השונים ב'היכרות עם חניך'. ב'דרך כפר' אנו מאמינים שהנחלת הערכים ותכנים חייב להיעשות דרך קשר אישי משמעותי בין המבוגר למתבגר. קשר אישי מובנה לרוב על היכרות הדדית בין התלמיד למחנך, על כן ננסה להתחקות אחר הדרכים 'להכיר' אדם בכלל וחניך בפרט.

גבולות וקבלה

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 01:56)
• המחנכים יזהו באיזו מהדרכים (קבלה או גבולות) הם עושים יותר שימוש בקשר שלהם מול החניכים ביומיום, על מנת לחזק ולשפר את כישוריהם כמחנכים. • הצוות יתנסה בחשיבה יישומית בנושא (גם דרך העלאת דוגמאות שלנו). • המפגש יהווה מקום להצפת קשיים והתלבטויות בנושא, על מנת שיהוו מצע לחשיבה יישומית.

תרגול תגובה חינוכית

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 02:11)
• לנסות לבחון את המניעים באמצעותם נקבעות התגובות החינוכיות שלנו. • הבחנה בין תגובות מה"בטן" לתגובות מה"ראש" ובחינת יתרונות וחסרונות של כל אחד מהסוגים. • התנסות בחשיבה יישומית באמצעות ניתוח מקרה. • המפגש יהווה מקום להצפת קשיים והתלבטויות בנושא, על מנת שיהוו מצע לחשיבה יישומית.

מעגלי התיקון

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 02:15)
• הכרות מחודשת עם המושגים יצירת זיקה אישית. • חידוד שאלת היחס בין שני המעגלים. • הצפת סוגיית מעגל המסכנות, והבנה כי שבירת המעגל תתבצע באמצעות 2 המעגלים: תיקון הלב ותיקון עולם.

מרגישים הצלחה

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 02:17)
• ליבון המושג "חוויות הצלחה". • חידוד מחויבותו של המחנך ליצירה מכוונת של הזדמנויות לחוויות הצלחה. • חיבור לחשיבותם של תיווך ושיקוף חוויות הצלחה כחלק מתהליך תיקון הלב (באמצעות חוויה אישית). • התחלה של חשיבה יישומית בנושא – חניכים שמצליחים לייצר עבורם חוויות הצלחה וכאלה שצריך לייצר עבורם עוד.

המניע לתגובה חינוכית - ניתוח אירוע

מכון חינוך דרך כפר (20/05/2013 | 02:18)
• חיזוק התובנה כי מטרתה של התגובה החינוכית היא תיקון הלב – פיתוח חוסן רגשי וחינוך ערכי. • תרגול אירוע כמחנך • בחינת האם ומתי התגובות החינוכיות שלנו ויצירת הגבולות קשורים לעקרונות תפיסת התיקון – הפיכת הפרות סדר לרווח חינוכי.

ידיים טובות

תיכון ברנקו וייס תחכמוני חדרה (19/06/2013 | 09:33)
סדנת עץ (נגרות) שהוקמה בביה"ס על ידי אב הבית. בסדנה גילו התלמידים כישורים חבויים וזכו ליצור לעצמם חוויות הצלחה. ביה"ס זכה לריהוט מקצועי שנוצר בידיים "מקומיות". רוצים לדעת איך אפשר להקים אחת כזו בקהילת החינוך שלכם?

איך בונים מערכת חוגים?

מכון חינוך דרך כפר (19/06/2013 | 16:26)
החוגים בקהילת החינוך עשויים לספק מרחב משלים לקיומן של חוויות הצלחה גופניות, נפשיות ורוחניות. בנוסף, מקנים החוגים כישורים ומיומנויות כדוגמת בטחון עצמי, יכולת הצבת מטרות, עמידה בזמנים, התמדה ועוד. איך אפשר למקסם את תכנית החוגים הקהילתית כך שתוכל לתת את מירב המענים למירב החניכים?

תכנית עוגן

כפר הנוער הציוני נוה הדסה (23/06/2013 | 06:34)
בכל שנה מגיעים חניכים חדשים לקהילת החינוך ומתמודדים עם הקשיים בהצטרפות למסגרת. איך אפשר לעזור להם להסתגל ולהשתייך לקהילת החינוך?

ביקור בית

מכון חינוך דרך כפר, כפר הנוער הציוני נוה הדסה, ביה"ס ברנקו וייס תחכמוני חדרה (23/06/2013 | 07:31)
ביקור בבית החניך הוא הזדמנות עבורנו למישור חדש של היכרות ולחיזוק השותפות עם ההורים. זוהי הזדמנות מועילה ומעצימה לשני הצדדים, אך רק במידה והביקור מתקיים ברגישות, בתבונה ובהסכמה. איך אפשר ליצור ביקור כזה?

מרכז גישור

כפר הנוער אלוני יצחק (23/06/2013 | 08:23)
מרכז הגישור שקם בקהילת החינוך הוא כלי לפתרון בעיות ומאפשר פיתוח מנהיגות והעצמה אישית וכך משלב בתוכו התפתחות אישית ותרומה חברתית. מדי יום מהווים המגשרים הצעירים כתובת לפתרון סכסוכים עבור חניכי הכפר ואף עבור אנשי הצוות. כמו כן, המגשרים מטמיעים את השפה הגישורית בכפר כולו ואחראים על הנחלת תרבות של הדברות וצמצום האלימות. איך מקימים מרכז גישור בקהילת החינוך שלכם?

"מזווית אחרת" - חניכים מצלמים

כפר הנוער תום (07/07/2013 | 11:06)
תחרות צילום שנוצרה מתוך הנחה שלחניכים שיקשטו את החדרים/הכיתות שלהם בתמונות שהם עצמם יצרו, יהיה קל יותר לשמור על סביבת החיים שלהם ולכבד אותה. איך גורמים להם לרצות להשתתף?

מתביישים בהורים ובעדה?!

אלירן מלכא (28/10/2013 | 23:58)
לפעמים צריך להתרחק ולשכוח כדי להבין ולהיזכר... הסרט נוגע בתפר בו נמצא חזי, בן למשפחה ספרדית מסורתית, העומד רגע לפני חתונתו עם בת להורים בורגנים-אשכנזים. זהותו הקרועה, התחושות המעורבות של הבושה והכבוד כלפי אביו השייך לעולם ה´אחר´ עולים בסרט בצורה עדינה ונוגעת ללב.

התארגנות למסע אתגר

דרך כפר (08/01/2014 | 14:01)
התוכנית מציעה תכנים לפיתוח מסע אתגר וטבלאות לניהול הצד הלוגיסטי של המסע/ מצורף קובץ word המאפשר התאמה לפי הקהילה.

כששוטר יפסיק לחפש עלי אני אפסיק לחפש עלי את הכישלון

אפוקליפסה - אודימן ורחל טגנייה (03/02/2014 | 14:21)
שיר ראפ - "האמת שבשקר": על מחסור בחוויות הצלחה, חסך בדמות אב, סמים, כשלונות ויחסים עם עולם המבוגרים.

כוחה של אמפתיה

לא ידוע (03/02/2014 | 14:40)
סרטון קצר על חשיבות התמיכה וההשתתפות במצב של האחר גם אם אין לנו מילים או עצות. או במילים אחרות כוחה של אמפתיה...

להיות כמו כולם או לעוף?

(12/03/2014 | 15:09)
הקטע מתוך הספר "השחף" ממחיש את הפער בין הרצון והחיפוש של הילד אל מול ההכוונה והציפיות של ההורים.

של מי האחריות להגיד לילד: אתה פלא? אתה יחיד ומיוחד אתה פלא!

אסתר ראדה במחווה לחווה אלברשטיין (12/03/2014 | 22:03)
מה מורים אנו לילדינו בבית הספר? מלמדים אנו אותם כי שניים ועוד שניים הם ארבעה וכי פאריס היא בירתה של צרפת... מתי נלמד אותם גם מה שהינם? של מי האחריות והזכות להגיד לילד: אתה פלא! עלינו לומר לכל אחד מהם: יודע אתה מה שהינך - אתה פלא אתה יחיד ומיוחד אתה פלא

פרויקט מקושרים

ימין אורד (09/06/2014 | 10:04)
תוכנית לשמירת קשר עם חניכים בוגרי י"ב. כל בוגר בוחר איש צוות שיהיה איתו בקשר לקראת ובמהלך היציאה מהכפר.

תיקון הלב חוויות הצלחה

כוכבים על פני האדמה (26/06/2014 | 11:50)
הסרט ממחיש את כוחו המרפא של מבוגר משמעותי שמאמין בילד. הסרט מציג את סיפורו של ילד הודי כבן 8 בעל דמיון עשיר ומפותח וכישרון אומנותי לצד לקויות למידה. הילד סובל מהשפלה בבית-הספר ומחפש כל הזדמנות להימלט. אביו, איש-עסקים רגזן ותחרותי, מחליט לשלוח אותו לפנימייה באמונה שרק ביד קשה הילד יצליח. הפרידה טראומטית לילד והוא הולך ונכבה לאיטו. עד שיום אחד, מגיע לחיי הילד מחנך - מורה - מטפל. מורה מסור, אוהב, קשוב, יצירתי שמשמש לו דוגמא אישית. המחנך משמש כמתווך בין עולמו וכאבו של הילד לבין הוריו ויתר מוריו. הוא משכיל לראות את הייחודיות של הילד מתחת לפני השטח ומסייע לו להתעלות מעל מכשוליו בעזרת כשרונו של הילד - האמנות.

על תיקון הלב ותהליך הדממ"ה

יוזמות חינוך דרך כפר ומט"ח (10/08/2014 | 00:47)
בסיור בימין אורד עם אנשי "קידום נוער" מסביר דותן לוי, ראש מכון החינוך "דרך-כפר", על תהליך הדממ"ה ועל תיקון הלב על פי תפיסת החינוך "דרך כפר".

על תיקון הלב ותיקון עולם בתפיסת חינוך "דרך כפר"

יוזמות חינוך "דרך-כפר ומט"ח (10/08/2014 | 00:59)
בשיחה עם אנשי "קידום נוער" מסביר דותן לוי, ראש מכון החינוך "דרך-כפר", על מעגלי התיקון בתפיסת החינוך "דרך כפר".

כיתה גנובה

כיתה גנובה (10/08/2014 | 01:23)
כיתה גנובה, הוא סרט עלילתי מרתק ומרגש, על גניבה בכיתה והתמודדות המחנך, תוך שמירה על כבוד התלמיד. לתגובות ויצירת קשר במייל: kitagnuva@gmail.com או השארת הודעה בפלאפון:0525817136 מצוין כפתיח לדיון חינוכי בנושאים שונים ומגוונים.

תיקון הלב בתיכון ההזדמנות האחרונה

בן שני (10/08/2014 | 01:54)
"אני לוקח אותם למדבר כי אני יודע ששם הרעש יצא החוצה. שם הילד יתגלה לך באמת. זה מקומות שבעיני איש חינוך חייב לקחת סיכון. אם אתה רוצה להצליח איתם באמת אז תיקח סיכון. תיקח אותו לסיטואציה לא מוכרת. כשהוא עושה רעש - תגיב אליו בשקט"

פעילויות קבוצתיות ושיעורי חינוך בדרך כפר

סטודנטים ממסלול M.Teach תואר שני בהוראה בסמינר הקיבוצים. (10/12/2014 | 13:21)
כמעט כל אחד ממרכיבי תפיסת החינוך יכול להיות נושא בפני עצמו ולהוות בסיס והשראה לפעילות ערב או לשיעור חינוך. ההצעות שלפניכם מדגימות כיצד ניתן להיעזר במרכיבי תפיסת 'דרך כפר' בשיעורי מחנך ופעילויות הדרכה כמפת דרכים במסע חינוכי משמעותי.

פעילויות חוץ עם חניכים - הכנה לכל שלב בתהליך

מכון חינוך דרך כפר (10/12/2014 | 13:28)
במהלך השנה מתקיימות בקהילה פעילויות חוץ המהוות חלק משמעותי מהתהליך החינוכי. מפגשי הכנה הנערכים לפני הפעילות נועדו להעצים את הרושם והמשמעות של הפעילות בקרב המשתתפים, להרחיב ולהעמיק את הדיון בנושא הפעילות, וליצור קשר בין המשתתפים לנושא.

הסיפור שלי השורשים שלי

אורט בית הערבה (19/01/2015 | 13:30)
התוכנית מכוונת ומעודדת את החניכים לספר את הסיפור שלהם ממקום מתעניין, חוקר ומכיר את העבר ואת הרקע וההקשרים האישיים והמשפחתיים. מטרת התוכנית היא לתרגל עם החניכים את היכולת לספר את סיפורם האישי והמשפחתי מנקודות מבט משמעותיות ומעצימות.

לאן מכאן?

צוות חינוכי מח"ט עכו (19/01/2015 | 15:05)
מטרת התוכנית היא: חשיפה הדרגתית של כלל תלמידי בית הספר לאפשרויות תעסוקתיות / לימודיות עתידיות. התלמידים יבקרו במקומות שיכולים להוות עבורם 'הדבר הבא' על פי השלב הרלוונטי לגילם.

דילמות על המפה

מכון חינוך דרך כפר (19/01/2015 | 23:52)
פעילות הכנה לצוות החינוכי, לקראת מסע או טיול עם התלמידים/החניכים. הפעילות מהווה טריגר לדיון וגיבוש עמדות חינוכית לקראת טיול/מסע בקהילות החינוך.

ניהול עצמי

תומר אושרי - בי"ס סליסברג (20/01/2015 | 23:01)
מודל "הניהול העצמי" שלפניכם נוסח ע"י תומר אושרי, מנהל בי"ס סליסברג ולשעבר ראש מכינת הנגב. מודל "הניהול העצמי" משלב את התלמידים בהחלטות החשובות בבית הספר – לאן מטיילים? איך מקיימים אירועי תרבות? כיצד מציינים את מועדי השנה? וכדו'. המודל מכוון לדיאלוג בין אישי בסביבה דמוקרטית המהווה קרקע פורייה לבירור זהות אישית וקבוצתית במסע אישי רווי בחוויות ובבחירות הבונות את האדם.

4 הבנים ותפקיד המחנך

כפר הנוער נווה עמיאל (02/04/2015 | 18:22)
דף לימוד ליום השתלמות צוותי בפסח על 4 הבנים ותפקידי המחנך

תקנון

(22/10/2015 | 16:32)

תקנון מצמיח

(22/10/2015 | 16:39)

אחריות חניכים כחברי קהילה

מכון חינוך דרך כפר (08/11/2015 | 15:22)
דף הלימוד דן בסוגיית לקיחת אחריות של חניכים/תלמידים בשני מובנים. האחד, למידת לקיחת אחריות של חניכים לא רק כהכנתם לחיים אלא בעיקר, כאפשרות להרגיש חברי קהילה בעלי ערך ומשמעות במסגרות חייהם. האחר, בירור פנימי של המחנך באיזו מידה הוא מעודד ומייצר עבור החניך/תלמיד מרחבי התנסות אמיתיים במנהיגות ולקיחת אחריות, והיכן ניתן להרחיב מרחבים אלו.

פרי עץ הדעת ונרטיב מועצם

מכון חינוך דרך כפר (10/11/2015 | 12:15)
דף המקורות דן בחידוד ההבנה כי אחת מהמשימות המרכזיות של חברי הצוות בקהילה הינה לייצר עבור החניכים/תלמידים הזדמנויות להכיר את עברם, לבחור את נקודות האור, להתחבר ולחבר את הנקודות לנרטיב על מנת לספר את סיפורם האישי ממקום מועצם.

חוויות הצלחה

מכון חינוך דרך כפר (10/11/2015 | 15:06)
יצירת חוויות הצלחה עבור חניכים/תלמידים הינה אחת המשימות החשובות ביותר בסדר יומו של המחנך. דף מקורות זה דן בשאלה כיצד יוצרים חוויות הצלחה משמעותיות ואמיתיות עבור חניכים ומה משמעותה של חוויה זו בהווה ובעתיד.

האני שבאחר- על ההקשבה

מכון חינוך דרך כפר (10/11/2015 | 19:14)
דף מקורות זה דן במערכת היחסים בדיאלוג שבקהילה החינוכית – בין אני לאחר ובין המחנך לחניך ומחדד את חשיבותה של ההקשבה האמפתית.

דרך המסע

מכון חינוך דרך כפר (11/11/2015 | 19:56)
דף הלימוד מביא לדיון את נושא המסע שעובר אדם בחייו ושם דגש על הדרך והתהליך שבמסע אשר יכולים להוות הזדמנות נפלאה למסע פנימי עמוק וחשוב. כמו כן, נבחן תפקידו של המחנך במסעו של החניך/ תלמיד ויכולתו לכוון אל השבילים הנכונים תוך כדי הדרך.

בונים זהות- יהודית ישראלית

מכון חינוך דרך כפר (11/11/2015 | 20:21)
דף המקורות דן בשאלת מקומה של הזהות היהודית-ישראלית אצל החניך/ תלמיד והאם על המחנך מוטלת החובה לחנך את תלמידיו לערכים אלו? במידה וכן, מהם הדרכים לעשות זאת ואילו ערכים חשוב למחנך להקנות לתלמידיו ולשים עליהם דגש?

בין תיקון לתקנון

מכון חינוך דרך כפר (12/11/2015 | 12:43)
דף המקורות דן במקומו של התקנון בשיח החינוכי וכיצד המחנך יכול לקדם בעזרתו שיח ושיפוט ערכי אצל חניכיו/ תלמידיו. הדיון אף יסייע לצוות החינוכי בגיבוש מתווה התקנון לקהילה החינוכית, טרם כתיבתו.

מנהיגות

אתר youtube.com (12/11/2015 | 14:33)
בכל חניך יש את היכולת להיות מנהיג ולהוביל בתחומים מסויימים.

שברים ונאספים

מכון חינוך דרך כפר (15/11/2015 | 13:29)
דף המקורות דן בסוגיית התיקון לאחר משבר, כיצד מתמודדים עם משברים ומהו כוחו של התיקון/הצמיחה מתוך השבר?

משמעות ההקשבה בדיאלוג

לא ידוע (15/11/2015 | 14:57)
מה מקומה של ההקשבה בתוך הדיאלוג?

אנשי משק ומנהלה בחינוך

מכון חינוך דרך כפר (15/11/2015 | 20:31)
תפיסת חינוך דרך כפר מתייחסת לכל אדם מבוגר בקהילה החינוכית כמחנך. בכלל זה נכללים אנשי המנהלה והמשק אשר יכולים ואף מהווים דמויות להזדהות וחיקוי עבור החניכים/תלמידים. שילוב אנשי המנהלה והמשק בעשייה החינוכית תתרום ותמקסם את המשאבים הקיימים בקהילה לטובת פעולות חינוכיות.

החזרת ציונים/ מבחנים כחווית הצלחה

מכון חינוך דרך כפר (17/11/2015 | 10:35)
מתן ציונים והחזרת מבחנים הינם כלים בידי המחנך למישוב והצמחה. מעבר לעובדה כי הם משקפים את התקדמותו של הנער/ה בחומר הלימודי, יש בו הזדמנות לשיח ולדיאלוג מצמיח ומקדם, התמודדות עם כישלון ואכזבה, קבלת ביקורת ומשוב.

ציונים ומבחנים כחוויות הצלחה

מכון חינוך דרך כפר (17/11/2015 | 10:56)
הסדנא מציעה למחנך למנף את נושא החזרת מבחנים וציונים כחווית הצלחה עבור התלמיד על ידי הוספת הערכות חיוביות אודות התלמיד וכהזדמנות לפתח דיאלוג חינוכי ומעצים עם התלמיד.

עין טובה

012 mobile (17/11/2015 | 13:41)
הסרטון מראה כיצד ניתן לפרש כל מאורע כדבר חיובי וטוב.

כף זכות

לא ידוע (17/11/2015 | 13:54)
הסרטון מראה כי יש לדון כל אדם לכף זכות ולהמתין עד שכל התמונה מתגלה, בטרם שופטים אדם על מעשיו.

אחריות חברתית מול סכנה

mutual liberty (17/11/2015 | 14:20)
הסרטון מזמין את הצופה לבחון כיצד והאם היה פועל ממקום של אחריות חברתית ועזרה לאחר למרות שהדבר טומן בחובו סכנה.

הגשמת חלומות

לא ידוע (17/11/2015 | 14:57)
עד כמה אנו מוכנים להשקיע ולהתאמץ על מנת להגשים את החלומות שלנו?

התמודדות עם חניכים מאתגרים

לא ידוע (18/11/2015 | 10:39)
הסרטון מציע דרכים להתמודדות עם חניכים בעייתים/ מאתגרים הדורשים מהמחנך כלים חינוכיים מגוונים להתמודדות.

התאמת תפקיד לחניך

לא ידוע (18/11/2015 | 10:53)
כיצד מתאימים את התפקיד הנכון לאיש צוות? כיצד איש צוות מייעד תפקיד נכון לחניך/ תלמיד?

אמונה בחניך

לא ידוע (18/11/2015 | 11:09)
הסרטון מציג אנשים שהצליחו בחיים על אף העובדה שמוריהם התייאשו מהם. עד כמה אנו דוחפים ומאמינים בחניך/ תלמיד וביכולותיו?

כוחן של מילים

לא ידוע (18/11/2015 | 11:37)
הסרטון מציג מהו כוחן של המילים וכיצד הן עלולות לפגוע ולהרוס

הסכנה ברשתות החברתיות

לא ידוע (18/11/2015 | 11:57)
הסרטון מציג את הסכנה הטמונה בפרסום תמונה ברשת החברתית. כיצד אנו מחנכים את החניך/ תלמיד להבין ולהיזהר מסכנות אלו ומהשלכותיהן?

כוחו של היחיד

לא ידוע (18/11/2015 | 12:05)
מהו כוחו של היחיד בשינוי העולם ובהנעת הזולת להירתם למען מטרה משותפת?

להסתכל על העולם במשקפיים וורודות

תנועת הערבות (18/11/2015 | 12:29)
הסרטון מציג כיצד ניתן להסתכל על המציאות מכמה זוויות וכך לראות את העולם בצורה יותר אופטימית ויפה.

כוחו של פרגון

המשרד להגנת הסביבה (18/11/2015 | 12:33)
הסרטון מציג את כוחו ועוצמתו של הפרגון לתלמיד/ חניך על מעשה טוב שעשה.

פרגון כחוויה מעצימה

לא ידוע (18/11/2015 | 12:46)
הסרטון מתאר כיצד מחווה של פרגון לתלמיד/ חניך על מעשה טוב שעשה יכולה ליצור אצלו חוויה מעצימה ואולי אף המשך התנהגות ראויה בעתיד.

חינוך לערכים

פלטפוס, מערכון (18/11/2015 | 13:14)
כיצד מייצרים ערכים למתבגר, בייחוד בסביבה שלא משדרת ערכים?

ביקורי בית

מכון חינוך דרך כפר (29/11/2015 | 12:24)
ביקור בית בבית החניך/ תלמיד הינו הזדמנות עבור המחנך לפתח מישור היכרות נוסף עם החניך ולהעמיק את הקשר עימו ועם משפחתו.

משמעות ביקורי בית

מכון חינוך דרך כפר (01/12/2015 | 11:58)
הסדנא מזמינה את המחנך להעמיק בחשיבות ותרומת קיום ביקורי בית בבית החניך/תלמיד. ומציעה כלים מעשיים להתכונן ולהתמודד עם ביקורי הבית מול החניך ומול משפחתו.

ישיבה פדגוגית

כפר הנוער ימין אורד ושרה טוויל (09/12/2015 | 16:02)
תכנית החינוך (שנכתבה על ידי שרה טוויל ונמצאה ברשת) מזמינה את צוות בית הספר להתבוננות אחרת, חדשה, על הישיבות הפדגוגיות. התכנית מעודדת את הצוות ליצור שיח מקדם וחיובי על התלמיד, לקדם עם התלמיד מטרה ריאלית עבורו ולפתח את מודעות הצוות לחשיבות השפה בה אנו משתמשים בישיבה. המצגות בנספח 1+2 פותחו ע"י מחנכות/ים בימין אורד. השאלון לתלמיד בנספח 3 פותח ע"י מחנכות/ים בימין אורד.

המבלי אין קברים?

(15/12/2015 | 12:19)

חלקו של היחיד בכלל

(15/12/2015 | 13:18)

העוז לחלום

(20/12/2015 | 11:57)

על ההקשבה

(17/01/2016 | 10:11)

בראש צעיר - מעגלי שיח למכינות קד"צ

מכינה ישראלית - מכינה קד"צ (18/05/2016 | 11:01)
מעוניינים לפתח אצל חניכים/חניכות יכולת לנהל דיונים חברתיים-פוליטיים? רוצים לפתח בהם מיומניות לעמידה מול קהל? תכנית 'בראש צעיר – מעגלי שיח למכינות קד"צ בצפון מציעה לכם רעיון לפיתוח יכולות אלו. חניכות מכינה ישראלית, מכינת קד"צ לבנות משתתפות ומנחות בתוכנית זו ומעידות על תהליך של גיבוש וניסוח עמדות אישיות ושיפור ניכר בתעוזה וביכולתן לעמוד מול קהל. מעוניינים לקרוא? עוד הכנסו לתוכנית המפורטת.

סיירת טיולים - ברנקו וייס חדרה

ברנקו וייס - חדרה (18/05/2016 | 11:56)
רוצה לייצר סיירת? רוצה לתת לתלמידים תחושת מסוגלות מתוך חוויה משמעותית? תכנית "סיירת טיולים"שפותחה בברנקו-וייס חדרה מבקשת לחשוף את התלמידים להכרת ארץ ישראל, התמודדות עם יציאה מהחממה לשטח וחוויות של עצמאות והצלחה באמצעות טיולים לאורכה ולרוחבה של הארץ. התכנית מייצרת הזדמנויות חינוכיות ערכיות של אחווה, עזרה הדדית, התמודדות עם מצבים מאתגרים המפתחים כישורי חיים לחברי הקבוצה. לעיון היכנסו לתוכנית המפורטת.

מישיבת ציונים לישיבת חינוך משמעותית - ימין אורד

כפר הנוער ימין אורד (18/05/2016 | 12:13)
במשך שנים ישיבות הציונים התנהלו במתכונת הקלאסית בה המורים יושבים ביחד אחת לשנה, למשך שעה פחות או יותר, וצריכים לדבר על 30 תלמידים לפחות. הפורמט של ישיבות ציונים מהסוג הזה מעלה מגבלות טכניות ומהותיות. רוצים לקרוא איך איך התמודדו עם זה בימין אורד? "חנוך לנער על פי דרכו" תכנית של מבט אחר על ישיבות ציונים. לעיון הכנסו לתוכנית המפורטת

מדברים שחמט - מרום עכו

מרום עכו (18/05/2016 | 13:26)
האם משחק המלכים יכול להיות נגיש לכולם? איך הופכים את משחק הלוח העתיק לכלי חינוכי ממדרגה ראשונה? דרך לימוד המשחק מעצבים בתיכון מרום עכו תרבות של דיאלוג בית ספרי, מקנים כלים לפתרון בעיות ותכנון מקדים ועל הדרך, תוך כדי משחק... ממתגים את התיכון ברחבי העיר! לעיון נוסף הכנסו לתוכנית המפורטת.

לאורך כל הדרך - סרטון: "בוגרים כמקור השראה" אורט אדיבי אשקלון

אורט אדיבי אשקלון (18/05/2016 | 14:14)
סרטון המתאר הצלחות של בוגרים ומספר על תהליכים משמעותיים שעברו בבית הספר בדרך להצלחה והשתלבות משמעותית בתעשייה. הסרטון מציב את בוגרי בית הספר כמודלים להצלחה וסכמה ציפייתית עבור התלמידים ושולח עוגנים בעתיד, ובנוסף, מחזק את תחושת השייכות וגאוות היחידה כבית הספר מלווה בוגרים שהוא קהילה של משמעות

לאורך כל הדרך תוכנית חינוך: "בוגרים כמקור השראה" - אורט אדיבי אשקלון

אורט אדיבי אשקלון (18/05/2016 | 14:17)
עריכת סרטון העוקב אחר בוגרי- ביה"ס ומתאר תהליכים משמעותיים שעברו בבית הספר בדרך להצלחה והשתלבות משמעותית בתעשייה. הסרטון מציב את בוגרי בית הספר כמודלים להצלחה וסכמה ציפייתית עבור התלמידים ומחזק את מרכיב עוגנים בעתיד. בנוסף התוכנית מחזקת את תחושת השייכות וגאוות היחידה כבית הספר ומאפשרת ליווי בוגרים רב כיווני.

החדר הביתי - אורט אדיבי אשקלון

אורט אדיבי אשקלון (07/06/2016 | 15:04)
איך ניתן לאפשר אוירה נעימה גם ברגעי משבר? הקמת החדר הביתי באורט אדיבי אשקלון עלתה מתוך רצון לאפשר לתלמיד בשעת סערת רגשות לשבת בחדר ברוגע, לשתות משהו חם ולשוחח עם איש מהצוות החינוכי. זה המקום להגיע אליו כשרוצים זמן לשיחה, או קצת להרגע. החדר נותן מענה גם לתלמידים שאיחרו או חזרו מאירוע משמעת ומאפשר להתחבר מחדש ולגייס כוחות. רוצים לקרוא עוד? לחצו על התוכנית המפורטת

קשרים ומעברים - הרפסודיה של כפר הנוער מנוף ובית הנערות

בית הנערות בכפר הנוער מנוף (21/06/2016 | 10:11)
בכפר הנוער מנוף יוצאים בכל קיץ לקראת סיום כיתה י' לרפסודיה בכנרת. מדובר בפעילות משותפת הכוללת: תכנון, בנייה, עיצוב, ניווט והשטת רפסודות בלב ים. התוכנית שהפכה למסורת בכפר, מסמלת את המעבר מכיתה י' (חניכים חדשים, חסרי ביטחון ולא מגובשים) לכיתה י"א (בוגרים יותר, עצמאיים ובוטחים בעצמם וביחד הקבוצתי). צוות 'בית הנערות' ,הפועל בתוך כפר הנוער, הכניס לתוכנית עוד זוויות ייחודיות לנערות בדגש על: חוויות הצלחה, עצמאות, כישורי חיים, ותרגול שריר החלומות. להכרות עם תוכנית הרפסודיה של מנוף היכנסו לתוכנית המפורטת.

קלפים לחנוכה משחק להעמקת ההכרות והקשר

הדס שיקלי - כפר הנוער ויצו נהלל (19/12/2016 | 17:17)
משחק קלפים לחנוכה שמאפשר להעמיק הכרות. ניתן לשחק בקבוצה וגם כטריגר לשיחה אישית. השאלות מתכתבות עם מרכיבי תפיסת דרך כפר.

מיפוי שקופים

מכון חינוך יוזמות דרך כפר (11/06/2017 | 15:09)
בשגרת יום שכוללת בתוכה אירועים והתמודדות עם חניכים שיודעים למשוך את תשומת הלב שלנו בכל מיני דרכים אנחנו עלולים לפספס חניכים אחרים. במערך זה ננסה לאתר חניכים "שקופים" ונתרגל דרכים לחיזוק הקשר עימם.

מודל סגנונות הורות- מקובי

מכון חינוך יוזמות דרך כפר (11/06/2017 | 20:00)
במערך זה נבחן את התפקיד והתפקוד שלנו כמחנכים אל מול משימות בשגרה והתמודדויות עם בעיות משמעת בהתבסס על מודל מקובי.

בואו נדבר גלויות

מכון חינוך יוזמות דרך כפר (11/06/2017 | 20:16)
המערך מזמין אתכם ליצור מעגל שיח המתבסס על גלויות הטומנות בחובן טקסטים קצרים, במטרה לתרגל שיח קבוצתי עמוק, גלוי ומכבד.

תוכנית פסיכו חינוכית ארבע שנתית לפיתוח - כישורי חיים וחוסן-

משכית לאופר- כפר הנוער ימין אורד (08/08/2017 | 10:06)
המציאות האינטנסיבית בשדה החינוך מזמנת לנו אירועים מורכבים בהם אנו מטפלים. לעיתים אנו מסתפקים בעמדה של בדיעבד- כמגיבים, ולא פועלים לכתחילה- כמי שבוראים את המציאות. חובתו של כל הורה ומחנך לצייד את ילדיו /תלמידיו בארגז כלים לחיים- שיספקו להם אמצעים לוויסות רגשי, יסייעו בפיתוח מודעותם העצמית, יתרמו להשתתת סט של ערכים אותם יעצבו ויפנימו, ידע עולם על הרצוי והמקדם במערכות החיים האישיות, החברתיות, הזוגיות והתעסוקתיות.

דברים שנאמרים אחרת- מובילי דרך

עדית שגב- מכינה ישראלית לבנות (08/08/2017 | 10:09)
היכולת לשאת דברים בפני קהל אינה בונוס שמתי מעט זוכים לו. אפשר להקנות אותה לכל אחת ואחד. במאה העשרים ואחת זו מיומנות יסוד. זו הדרך החזקה ביותר לספר לאחרים מי אתם ומהם הדברים החשובים לכם. אם נלמד את החניכים לעשות את זה, הביטחון העצמי שלהם יפרח, כולנו נלמד מכך ואולי אפילו נופתע ממידת ההשפעה שתהיה לכך על עוד תחומים בחיים.

מרוץ נווה הדסה- מובילי דרך

שרון מייזלס-נווה הדסה (08/08/2017 | 10:14)
הפרויקט הוא מרוץ של מועצה אזורית חוף השרון וכפר הנוער נווה הדסה. המרוץ ייקרא "מרוץ חוף השרון נווה-הדסה".הייחוד של המרוץ שהוא יתחיל ויסתיים בנווה הדסה בהפנינג גדול עם דוכני אוכל, ביגוד, הופעות וכך למעשה תושבי המועצה ייחשפו ,חלקם לראשונה, לכפר ויחוו אותו בעוצמתו ובגדולתו. מפגש זה יתרום למיתוג של הכפר, להכרות עם תושבי המועצה ולחיזוק הקשר עם המועצה. נדבך נוסף לא פחות חשוב הוא שצוות וחניכי הכפר הם אלו שיעבדו במרוץ, יארגנו אותו ויסייעו להוצאתו לפועל וכן ייקחו בו חלק פעיל בריצה מה שכמובן יעצים אותם, יחבר אותם לתושבי המועצה ויקנה תחושת שייכות לחלק מקהילה רחבה וגדולה.

אמנת א"ב בחינוך - אמון וביטחון! 🤝 לפעוטונים, מעונות, משפחתונים וגני ילדים 🤝 א"ב - אמון וביטחון זה א"ב בחינוך.

מכון חינוך דרך כפר (21/08/2018 | 09:36)
עוד מעט תחל שנת הלימודים גם בפעוטונים ובגני הילדים. טכנאים חרוצים עסוקים ברישות המעונות והגנים במצלמות. המוות של יסמין הפעוטה זעזע את כולנו. מתוך כאב וחשש לשלומם של פעוטות נוספים נוצר שיח כואב המלווה בחשדנות כלפי סייעות, גננות ומטפלות. אנו מבקשים לשנות את השיח מ אשמה וחשדנות ל אמון ואחריות. כהורים אנו מפקידים בידיהן הנאמנות של המטפלות את היקר לנו מכל. טבעי שנחשוש ונדאג, אך לצד זה נשאל: האם רק פיקוח הוא הפתרון? האם מצלמות זה יתרון? זה מה שרצינו? האח הגדול במעון? אנו חייבים ביטחון. המצלמות מייצרות תחושה שילדנו בטוחים ומאידך החשדנות עשויה להטמיע בילדינו חרדות. מעבר לכל תמונה או צילום אנו צריכים לשוב לשיח של הכפר הקדום: דרוש כפר שלם לגדל ילד. דרוש אמון בעולם שעוטף ילדים. מבקשים להציע הצעה שעשויה להשיב\לאזן את השיח בין הורים לגננות מטפלות וסייעות. א"ב של אמנה א"ב - כי אהבה וביטחון של ילדים זה א' ב' אמנה – כתב התחייבות הדדי המחזק את האמון

כפר הנוער זוהרים גם זו-לה' טובה בחופש בכנרת

מכון חינוך דרך כפר (04/10/2018 | 12:39)
בוגרי כפר הנוער זוהרים הקימו מתחם זולה מעורר השראה בחופשת הקיץ בחוף הכנרת. למתחם – גם זו-לה' טובה הגיעו צעירים וצעירות שבאו לכנרת ומצאו שם אי של יציבות ואהבה ללא שיפוטיות. רוצים לקרוא עוד על התוכנית של בוגרי זוהרים? הכנסו לכאן

חוברת ניתוח אירועי הפרות סדר

מכון חינוך דרך כפר (04/10/2018 | 13:16)
החוברת מאפשרת לימוד צוות, ניתוח ושיתוף עמיתים בתופעות- נשירה, אלכוהול וסמים, ביקור סדיר בבית הספר ועישון. מבנה החוברת- מידע על התופעה, הערכת מצב בקהילות החניך ודרכי פעולה אפשריות למעבר מהפס"ד (הפרות סדר) לרווח.

מהלך צוותי בנושא מוטיבציה

דרך כפר (16/11/2019 | 20:32)
מעוניינים לעבור עם הצוות תהליך חשיבה והתבוננות אישית וצוותית על נושא מוטיבציה? לפניכם מערך ומצגת למפגש בנשוא הנעה עצמית.

מסע אל עצמי - תכנית המנטורים

ימין אורד (16/11/2019 | 20:34)
תכנית המנטורים ומוזיאון מסע אל עצמי. מצ"ב דף תכנית, מצגת ופנקס מסע

מחברת צמיחה

מכינה ישראלית (16/11/2019 | 20:39)
מחברת מלווה תהליך התקדמות אישי. מצורף דף תכנית וקובץ המחברת

קלפים סביבוני אור וחוזקות

הדס שיקלי - יועצת ויצו נהלל (04/12/2019 | 08:42)
מחפשים משחק לחנוכה? לימי הורים או שיחות אישיות שמתקיימים בתקופת חג האורים? בקובץ שלפניכם תמצאו קלפים להעמקת הקשר בדגש על הכרות עם חוזקות והצלחות. הוראות: מסובבים סביבון ובוחרים קלף מהערימה לפי האות שיצאה לנו בסביבון.

מועצה פדגוגית בסימן דרוש כפר שלם לגדל ילד

הדס שיקלי - יועצת בכפר הנוער ויצו נהלל (04/12/2019 | 08:49)
מעוניינים לקיים ישיבה פדגוגית במתכונת אחרת? לפניכם הצעה למועצה פדגוגית בסימן דרוש כפר שלם ותמונת עתיד חיובית לגדל ילד מומלץ בחום

"סליחה על השאלה" חנוכה- משחק להעמקת ההכרות והקשר

דרך כפר (11/12/2019 | 12:36)
משחק בהשראת תוכנית הטלוויזיה המצליחה "סליחה על השאלה". במהלכו עונים המשתתפים על שאלות אישיות ומשתפים בחוויות הקשורות למוטיבים מחג החנוכה (אור מול חושך, ניסים, אומץ ועוד). יש להדפיס את הכרטיסיות בקובץ דו צדדי. על מנת שהכותרת תהיה בצידו השני של הדף.

חוברת תוכניות חינוך בהשראת מרכיבי תפיסת דרך כפר

מכון חינוך דרך כפר בשיתוף קהילות בדר"ך (04/03/2020 | 15:12)
בחוברת שלפניכם תמצאו דוגמאות לפעילויות ותוכניות חינוך שמיושמות בהצלחה. החוברת מחולקת לפי מרכיבי ץפיסת דרך כפר שמאפשרים לדייק את השפעת התוכנית כצוות ו"כפר שלם".