מילדות לבגרות בשיעורי החיים

יוצרים:
הסרט "רוקי"
מקור:
אתר youtube.com
תאור:
הסרטון מברר כיצד על המחנך להכין את החניך/ תלמיד לחיין הבוגרים, על ידי הצגת הדברים הטובים בלבד או גם הדברים הקשים?
קישור:
https://www.youtube.com/watch?v=0dKmgPMDnCI
הורדת קבצים: