לאורך כל הדרך תוכנית חינוך: "בוגרים כמקור השראה" - אורט אדיבי אשקלון

יוצרים:
אורט אדיבי אשקלון
מקור:
אורט אדיבי אשקלון
תאור:
עריכת סרטון העוקב אחר בוגרי- ביה"ס ומתאר תהליכים משמעותיים שעברו בבית הספר בדרך להצלחה והשתלבות משמעותית בתעשייה. הסרטון מציב את בוגרי בית הספר כמודלים להצלחה וסכמה ציפייתית עבור התלמידים ומחזק את מרכיב עוגנים בעתיד. בנוסף התוכנית מחזקת את תחושת השייכות וגאוות היחידה כבית הספר ומאפשרת ליווי בוגרים רב כיווני.
הורדת קבצים: קובץ נוסף 1