דיאלוג תוך הקשבה לאחר

יוצרים:
אתר youtube.com
מקור:
https://www.youtube.com/watch?v=chXsLtHqfdM
תאור:
עזרה אמיתית לאחר מתחילה בהקשבה לדבריו ולצרכיו.
קישור:
https://www.youtube.com/watch?v=chXsLtHqfdM
הורדת קבצים: