של מי האחריות להגיד לילד: אתה פלא? אתה יחיד ומיוחד אתה פלא!

יוצרים:
אסתר ראדה במחווה לחווה אלברשטיין
מקור:
עבודה עברית 2014, מתוך יוטיוב
תאור:
מה מורים אנו לילדינו בבית הספר? מלמדים אנו אותם כי שניים ועוד שניים הם ארבעה וכי פאריס היא בירתה של צרפת... מתי נלמד אותם גם מה שהינם? של מי האחריות והזכות להגיד לילד: אתה פלא! עלינו לומר לכל אחד מהם: יודע אתה מה שהינך - אתה פלא אתה יחיד ומיוחד אתה פלא
קישור:
http://www.youtube.com/watch?v=4amtjF4yApk
הורדת קבצים: