משמעות ההקשבה בדיאלוג

יוצרים:
לא ידוע
מקור:
רשת
משמעות ההקשבה בדיאלוג
תאור:
מה מקומה של ההקשבה בתוך הדיאלוג?
קישור:
https://www.google.co.il/search?q=%D7%9B%D7%A9%D7%90%D7%A0%D7%99+%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%AA+%D7%95%D7%90%D7%AA%D7%94+%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94+%D7%9C%D7%99+%D7%96%D7%94+%D7%9E%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A2+%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%92+%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A0%D7%95&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAgQ_AUoA2oVChMI9sb-v7ySyQIVAQ4aCh3DQggd#imgrc=kLsY4OE8ST8hWM%3A
הורדת קבצים: