לאן מכאן?

מחבר:
צוות חינוכי מח"ט עכו
תאריך יצירה:
19/01/2015
מטרת התוכנית היא: חשיפה הדרגתית של כלל תלמידי בית הספר לאפשרויות תעסוקתיות / לימודיות עתידיות. התלמידים יבקרו במקומות שיכולים להוות עבורם 'הדבר הבא' על פי השלב הרלוונטי לגילם.
הורדת קבצים: תוכנית מפורטת קובץ נוסף 1