לאורך כל הדרך - סרטון: "בוגרים כמקור השראה" אורט אדיבי אשקלון

מחבר:
אורט אדיבי אשקלון
תאריך יצירה:
18/05/2016
סרטון המתאר הצלחות של בוגרים ומספר על תהליכים משמעותיים שעברו בבית הספר בדרך להצלחה והשתלבות משמעותית בתעשייה. הסרטון מציב את בוגרי בית הספר כמודלים להצלחה וסכמה ציפייתית עבור התלמידים ושולח עוגנים בעתיד, ובנוסף, מחזק את תחושת השייכות וגאוות היחידה כבית הספר מלווה בוגרים שהוא קהילה של משמעות
הורדת קבצים: תוכנית מפורטת