ישיבה פדגוגית

מחבר:
כפר הנוער ימין אורד ושרה טוויל
תאריך יצירה:
09/12/2015
תכנית החינוך (שנכתבה על ידי שרה טוויל ונמצאה ברשת) מזמינה את צוות בית הספר להתבוננות אחרת, חדשה, על הישיבות הפדגוגיות. התכנית מעודדת את הצוות ליצור שיח מקדם וחיובי על התלמיד, לקדם עם התלמיד מטרה ריאלית עבורו ולפתח את מודעות הצוות לחשיבות השפה בה אנו משתמשים בישיבה. המצגות בנספח 1+2 פותחו ע"י מחנכות/ים בימין אורד. השאלון לתלמיד בנספח 3 פותח ע"י מחנכות/ים בימין אורד.
הורדת קבצים: תוכנית מפורטת קובץ נוסף 1 קובץ נוסף 2 קובץ נוסף 3