חוברת תוכניות חינוך בהשראת מרכיבי תפיסת דרך כפר

מחבר:
מכון חינוך דרך כפר בשיתוף קהילות בדר"ך
תאריך יצירה:
04/03/2020
בחוברת שלפניכם תמצאו דוגמאות לפעילויות ותוכניות חינוך שמיושמות בהצלחה. החוברת מחולקת לפי מרכיבי ץפיסת דרך כפר שמאפשרים לדייק את השפעת התוכנית כצוות ו"כפר שלם".
הורדת קבצים: תוכנית מפורטת