התארגנות למסע אתגר

מחבר:
דרך כפר
תאריך יצירה:
08/01/2014
התוכנית מציעה תכנים לפיתוח מסע אתגר וטבלאות לניהול הצד הלוגיסטי של המסע/ מצורף קובץ word המאפשר התאמה לפי הקהילה.
הורדת קבצים: תוכנית מפורטת קובץ נוסף 1