אנשי משק ומנהלה בחינוך

מחבר:
מכון חינוך דרך כפר
תאריך יצירה:
15/11/2015
תפיסת חינוך דרך כפר מתייחסת לכל אדם מבוגר בקהילה החינוכית כמחנך. בכלל זה נכללים אנשי המנהלה והמשק אשר יכולים ואף מהווים דמויות להזדהות וחיקוי עבור החניכים/תלמידים. שילוב אנשי המנהלה והמשק בעשייה החינוכית תתרום ותמקסם את המשאבים הקיימים בקהילה לטובת פעולות חינוכיות.
תגיות:
חוויות הצלחה
הורדת קבצים: תוכנית מפורטת