תגובה חינוכית מתקנת

מחבר:
מכון חינוך דרך כפר
תאריך יצירה:
07/04/2013
תיאור:
בית המדרש מחדד את התובנה שיש לנצל הפרות משמעת כהזדמנות חינוכית למשימתנו הראשית - לקידום החניכים בדרגות המוסר. בית המדרש, באמצעות ניתוח אירוע, יאפשר לגבש את עמדת ההנהלה ביחס לנ"ל ואת מערכת הציפיות שלהם מהמחנכים בכל הקשור ליצירת תגובות חינוכיות שמקורן בתפיסת התיקון.
סוגיות חינוכיות:
  • כיצד אנחנו מגיבים לאירועי משמעת?
  • מאיפה אנחנו מונעים?
  • מה המקום של תפיסת 'תיקון הלב' בהתייחסויות היומיומיות שלנו לאירועי משמעת?
תגיות:
תיקון הלב, הצבת גבולות, שיפוט מוסרי,
הורדת קבצים: מערך למנחה דף לימוד