'כי תבואו אל הארץ ונטעתם'

המקור: מקורות

"וְכִי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ וּנְטַעְתֶּם"

(ויקרא י"ט, כ"ג)

אמר ר' לוי: משל לאותה תרנגולת: כשאפרוחיה קטנים, היא מכנסת אותם תחת כנפיה ומחממת אותם ועודרת לפניהם לבקש אוכלם. וכשהם גדלים, אם מבקש אחד מהם להיכנס תחת כנפיה, היא מנקרת בראשו ואומרת לו: לך עדור באשפתך ובקש בעצמך מזונותיך.

כך כשהיו ישראל במדבר, היה המן יורד והבאר עולה והשלו מצוי וענני כבוד מקיפים אותם. ועמוד אש ועמוד ענן הולכים לפניהם. כיוון שנכנסו לארץ, אמר להם משה: כל אחד מכם יטול מכושו ויטע נטיעות בעצמו.

זהו שכתוב: "כי תבואו... ונטעתם".

                        (ויקרא רבה כ"ה, ד' - בתרגום מארמית)