תקנון

המקור: חילי טרופר, מקום בעולם, עמ' 246

כללים

נדמה שלמערכת יש נטייה לנסח חוקים וכללים מהודקים וסגורים הרמטית ובכך למנוע שטחים אפורים. יש רווח מסויים בצמצום מרחבי הדיאלוג וההתדיינות. אך יש לכך גם תג מחיר מובהק. ככל שהמרחבים מצטמצמים, יש פחות מקום לשיח, לתקשורת, לקשר מורכב, מתפתל ומעמיק בין בני אדם ובינם לבין המורכבות של החיים.

לו יהיה שנדע להיזהר מהמקומות שחוסכים דיאלוג ועימות. שלא נתפתה למקום שקובע כללים חותכים, חד משמעיים וסופיים, ומתוך כך נחשוב שפתרנו את הבעיה מבלי להבין שיצרנו בעיה עמוקה יותר במקום אחר.

חילי טרופר / מקום בעולם, עמ' 246

מידה על מחבר:
חילי טרופר הוא איש חינוך וחברה, המשמש מנהל אגף החינוך, רווחה ותרבות בירוחם. ממקימי עמותת "במעגלי צדק", עמותת "שכן טוב" ו"קרן פסיפס". בעבר כיהן כסמנכ"ל עמותת "אחריי!" וניהל את תיכון ברנקו וייס רמלה. שימש כעוזר בכיר לשר החינוך שי פירון.
תגיות: תקנון