קלפים שמחלקים לך באופן עיוור לפני תחילת המשחק / עמוס עוז

המקור: עמוס עוז, סיפור על אהבה וחושך, כתר הוצאה לאור, 2002

התורשה, הסביבה שחינכה אותך והמעמד החברתי, כל אלה הם כמו קלפים שמחלקים לך באופן עיוור לפני תחילת המשחק. בזה אין שום חופש, העולם נותן ואתה לוקח, בלי שום אפשרות לבחור. השאלה היא מה עושה כל אחד עם הקלפים שחילקו לו. הלא יש מי שמשחק בקלפים לא כל כך טובים באופן יוצא דופן, ויש מי שבדיוק להפך, מבזבז ומפסיד הכל אפילו בקלפים נפלאים. אבל החופש איך לשחק תלוי באופן אירוני במזל של כל אחד, בתבונה, באינטואיציה וכמובן בהעזה, ואם כך אז מה סוף סוף נשאר לנו? לא הרבה: החופש לצחוק ממצבנו או להתאבל עליו, להשתתף במשחק או לפרוש, הבחירה היא בין לעבור את החיים האלה בערנות או בנמנום.

מידה על מחבר:
עמוס עוז –סופר ישראלי, הגותו עוסקת בספרות, בזהות ישראלית וציונית, במחשבה מדינית-חברתית יונית וסוציאל-דמוקרטית. זכה בפרסים רבים, ביניהם פרס ישראל (1998), פרס גתה (2005) ופרס היינריך היינה (2008).