מישהו הולך תמיד איתי

המקור: רמי קידר, 'מישהו הולך תמיד איתי'

"מישהו הולך תמיד איתי"

מילים: רמי קידר

החורף שוב הכה בי קר כחרב

והמבע כה סגרירי בשתי עיני

ומסדקי קירות ניבט העצב

שאלתי לחשתי עד מתי?

אך לעת ערב עם רוח ערב

עלה נושר לו על גג ביתי

אני יודעת אני שומעת

מישהו הולך תמיד איתי