כישורי חיים- האם ניתנים ללמידה?

המקור: טייך נהאת האן, 'לגעת בשלווה' מתוך אמרות זן

"אינך יכול לדבר על מיץ תפוחים,

עם מישהו שמעולם לא טעם אותו.

לא משנה מה תאמר,

לאדם האחר תחסר ההתנסות האמיתית של מיץ תפוחים.

הדרך היחידה לדעת היא לשתות אותו."

(טייך נהאת האן – לגעת בשלווה מתוך אמרות זן)