העוז לחלום

המקור: יאנוש קורצ'אק

"היה זהיר במעשים

  אך נועז ונטול רסן בחלומות;

 החלום הוא תכנית החיים" (יאנוש קורצ'אק)

מידה על מחבר:
יאנוש קורצ'אק (22 ביולי 1878 או 1879 - 5 באוגוסט 1942), סופר, רופא, ומחנך יהודי בפולין. טרם מלחמת העולם השנייה התפרסם כמנהל בית היתומים של ורשה. עם פרוץ המלחמה והריכוז לגטו, עבר קורצ'אק אל הגטו עם תלמידיו שם הקים את בית היתומים הקטן עד 1942, בזמן הגירושים הגדולים לטרבלינקה.