העבר נתון לשליטה של האדם

המקור: מיכה גודמן, נאומו של משה

אחד הרעיונות שמובלעים בספר דברים, גם אם אינו נאמר במפורש, הוא שהעבר נתון לשליטה של האדם. העבר מעצב את האדם, אבל האדם בוחר איזה חלק מהעבר יעצב אותו. משה מדריך את העם איך להפעיל זיכרון סלקטיבי. יש חלקים בעברה של האומה שצריך להתנער מהם, להשתחרר מהם, כדי שלא ייעשו לחלק מהאופי הלאומי. וישנם פרקים בתולדות העם שצריך להנכיח ולהטמיע עמוק בתודעה הלאומית. את חטא המרגלים משאירים בעבר, ואת ההתגלות בחורב הופכים להווה. זה כוחו הגדול של האדם: להפעיל את הזיכרון בחוכמה, לעצב מחדש את העבר, כך שיוכל לחסן את האישיות המוסרית של עצמו בהווה."

(מיכה גודמן, נאומו האחרון של משה)

תגיות: נרטיב,