המבלי אין קברים?

המקור: מקורות

רבי אבהו שלח את בנו ללמוד תורה בטבריה, אמרו לו לרבי אבהו: "בנך עוסק שם בגמילות חסדים".

שלח לו (מכתב): "המבלי אין קברים בקיסרין שלחתיך לטבריא?"

כלומר: חסדים אפשר לגמול גם בבית, ואילו אני שלחתיך לטבריה כדי שכעת, במשך שנות העיצוב הראשונות,

תוכל להקדיש  את לימוד התורה בפיתוח האישיות.

(ירושלמי בפסחים, פ"ג ה"ז)