החינוך המוסרי הוא תפקידנו הראשי

המקור: רש"ר הירש, יהי כבוד תלמידך חביב עליך כשלך, בתוך "יסודות החינוך: שיחות פדגוגיות", הוצאת נצח, ת"א תשי"ח, עמ' ס"ה.

... איך נוכל להתיאש ממידותיהם הטובות של הילדים, אשר הרגליהם הרעים עוד חדשים ושכל עתידם עוד לפניהם? למעשה, נמצאים הם בגיל של פיתוח המידות, והחינוך המוסרי שלהם הוא תפקידנו הראשי! אבל לא בקפדנות ובאכזריות עלינו לחנך אותם, כי אם בהבעת אהבה תמידית שאינה נתונה להפסד ושרק בעזרתה אפשר להצליח בחינוך. קפדנות ואכזריות נחוצות אמנם למחנך, לפעמים, והן משמשות כסערות במזג-האוויר החינוכי, כמו שבטבע משמים גשמי-זעף וסערות כאמצעים לשבור ענפים יבשים, להפיל עלים נובלים מהעצים ולהמית תולעים מזיקות. לעומת אלה באים הטל הרך, הגשם המתון והשמש הזורחת, מעוררים את כוחות החיים, מכינים את הצמחים ומכשירים אותם לפריחה ולהבשלת פירותיהם. כך משפיעות האהבה האדיבה וההדרכה הנבונה על נשמותיהם של הילדים ומביאות אותם לידי שלמות מוסרית.

מידה על מחבר:
הרב שמשון בן רפאל הירש (1808 – 1888); היה מחוללה של תנועת הנאו-אורתודוקסיה בגרמניה במאה ה-19 ואבי שיטת "תורה עם דרך ארץ".