הבניית זהות

המקור: מכון חינוך דרך כפר

אריקסון הגדיר את זהות ה"אני" כתחושה בסיסית באדם המורכבת מגרעין אישיות של תכונות, משאלות, כישרונות ורצונות, שאינו משתנה. משברי זהות מתרחשים כל פעם שמתחולל שינוי בחייו של האדם וחל שינוי משמעותי בתפקידו ותפקודו. אולם, משבר הזהות המתרחש בגיל ההתבגרות הוא החשוב והמכריע בחיי אדם. לכן, היכולת לפתור משברי זהות לאורך חייו של אדם תלויה מאד במידת ההצלחה של יצירת זהות עצמית בגיל ההתבגרות. 

יצירת הזהות העצמית קשורה קשר הדוק ליכולת לגבש ולאמץ גם את הזהות ה"חיצונית", המתייחסת להקשר התרבותי-לאומי ועונה על הצורך האנושי הבסיסי בהרגשת שייכות.

מבחינה זו, סיוע, הכוונה וליווי של החניך בתהליך גיבוש זהותו היהודית-ישראלית הוא בעל חשיבות ראשונה במעלה, הן בהתייחס ל"תיקון הלב" האישי של החניך עצמו, כאמור, והן בהתייחס למגמה הכללית של "תיקון עולם", קרי, עידוד החניכים לגדול להיות אזרחים נאמנים למדינתם ובעלי משפחה מתפקדים התורמים לחברה.