דרך גידולו של תינוק / בבלי יומא

המקור: בבלי יומא - דף עח, עמוד ב

"אמר אביי: כך אמרה לי אם:

דרך גידולו של תינוק הוא: במים חמים ושמן.

גדל מעט- ביצה וקמח.

גדל עוד יותר: שבירת כלים

וכך היה עושה רבה , היה קונה להם לילדיו כלים סדוקים של חרס, שישחקו בהם, וישברו אותם".