בית דין החברים / יאנוש קורצ'אק

המקור: יאנוש קורצ'אק, (מפולנית - צבי ארד ויעקוב צוק) 'עם הילד', הוצאת בית לוחמי הגטאות והקיבוץ המאוחד, 1974, 414-415

אם הקדשתי לבית דין החברים מקום רב מהמתקבל על הדעת, הרי שעשיתי כן מתוך הכרה, כי בית דין החברים עשוי לשמש ראשית לשיווי הזכויות של הילד, מוליך אל החוקה, מאלץ לפרסם את הצהרת זכויות הילד. זכאי הילד ליחס של כובד ראש לענייניו, לדיון צודק בהם. עד עתה היה הכל תלוי ברצונו הטוב של המחנך, ברוחו הטובה או הרעה עליו. מהילד נשללה זכות המחאה. עלינו לשים קץ לעריצות.

[...]

ניתן לפנות לבית הדין במקום בולט מצוי לוח. כל ילד רשאי לרשום על הלוח את העניין שהוא מבקש לברר: את שמו ירשום ואת שם הילד שהוא תובעו לדין. אפשר לו להביא לדין את עצמו, כל ילד וכל מחנך, כל מבוגר...

[...]

בית דין החברים מתכנס אחת לשבוע. השופטים נבחרים בהגרלה מבין הילדים, אשר במשך השבוע לא נדונו אפילו פעם אחת. לדיון בכל חמישים תלונות בוחרים חמישה שופטים.

[...]

פסקי הדין ניתנים לפי ספר החוקים...המחנך משמש מזכיר בית-הדין. פסקי הדין נרשמים בספר ונקראים באוזני כל.ילדים שאין דעתם נוחה מפסקי הדין, רשאים לבקש דיון חוזר בעניינם, אולם לא לפני שיחלוף חודש.

מידה על מחבר:
יאנוּש קוֹרצ'אק (נולד בורשה, פולין ב- 1878, נרצח ב- 1942 בטרבלינקה) הוא שם העט שבו נודע הֶנְרִיק גולדשמיט. רופא, מחנך והוגה חינוכי, סופר, פובליציסט, פעיל חברתי, קצין בצבא הפולני. מחנך חדשן, מחבר ספרים בתחום התאוריה והמעש של החינוך, מבשר הפעילות למען זכויות הילד ושוויון הזכויות לילדים.