אנחנו קובעים את גודל הקטסטרופה / יהודית דסברג

המקור: יהודית דסברג, דברים שנשאה לזכר בעלה אורי דסברג, 2011

"במישור הרגשי למדתי פתאום שאמנם אין לנו שליטה על נסיבות חיינו. אין לנו שליטה על חיים ומוות, חוכמה, בריאות, עושר, שידוך או הצלחה - כל אלה בידי הבורא, אך יש לנו שליטה מלאה על התייחסותנו אל נסיבות אלה. אנחנו קובעים את גודל הקטסטרופה: אנחנו יכולים למזער נזקים או להאדיר את ממדיהם. מיד אחרי שניחתת על אדם מכה, הכאב גדול וקשה. מנקודה זו נמצא אדם בפרשת דרכים - הדרך האחת היא להתמכר לרחמים עצמיים, שיורידו לדיכאון. הדרך השנייה היא לחפש מוצא מהאבל אל חיים תקינים. ליפול קל מאד. השאלה היא כיצד קמים מהדיכאון, האם ניתן לאסוף את השברים".

מידה על מחבר:
יהודית דסברג – מראשי מנהיגות יהודית בליכוד, ב1996 שכלה את בתה וחתנה (אפי וירון אונגר) בפיגוע טרור ומאז גידלה את שני ילדיהם הפעוטים (נכדיה). ב2011 שכלה את בעלה הרב אורי דסברג בתאונת דרכים בגוש עציון.