אדם מתקן עולם ומתקן עצמו

המקור: צבי אייל, 'אוהב ימים'

"מסופר על אחד מגדולי ישראל שגם לעת זקנתו היה מכתת רגליו בעיירות כדי להורות את ישראל דרך מוסר ויושר.

 כששאל אותו אחד מתלמידיו אם יקר בעיניו כל כך העניין עד שימים ארוכים

הוא מתייגע בדרכים קשות כדי להגיע לעיירות נידחות ובהן יהודים מתי מספר,

ענה לו אותו רב חכם: " די לי גם אם פרי כל עמלי יהיה תיקונו של אדם אחד ויחיד, ואפילו אם יהיה האדם הזה אני בעצמי..."

(צבי אייל, אוהב ימים עמ' 16)

מידה על מחבר:
צבי איל הוא מחבר רבי המכר 'מי שטעם יין הונגרי' ו'כששומעים סיפור זה אחרת'.