אברהם מבקר את ישמעאל בנו - איתך לאורך כל הדרך

המקור: פרקי דרבי אליעזר פרק כט

וַתֵּרֶא שָׂרָה אֶת בֶּן הָגָר הַמִּצְרִית אֲשֶׁר יָלְדָה לְאַבְרָהָם מְצַחֵק: וַתֹּאמֶר לְאַבְרָהָם גָּרֵשׁ הָאָמָה הַזֹּאת וְאֶת בְּנָהּ כִּי לֹא יִירַשׁ בֶּן הָאָמָה הַזֹּאת עִם בְּנִי עִם יִצְחָק: וַיֵּרַע הַדָּבָר מְאֹד בְּעֵינֵי אַבְרָהָם עַל אוֹדֹת בְּנוֹ  בראשית כא

אבן עזרא בראשית פרק כא פסוק יד

ורבים יתמהו מאברהם, איך גרש בנו, גם שלח בן עם אמו ריקם, ואיה נדבת לבו?

 והתימה מאלה שיתמהו, כי אברהם עשה ככל אשר צוהו ה'. ואילו היה נותן ממון להגר שלא ברצון שרה, לא שמר מצות ה'.

והנה באחרונה אחרי מות שרה נתן מתנות לבני ישמעאל.

"לחם וחמת מים" – נתן אל הגר, ושם על שכמה, ואמר לה, קחי אתך בנך.

מסופר במדרש פרקי דרבי אליעזר פרק כט:

לאחר שלש שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו, ונשבע לשרה שלא ירד מעל הגמל במקום שישמעאל שרוי תמן.

והגיע לשם בחצי היום, ומצא שם את אשתו של ישמעאל.

אמר לה: היכן הוא ישמעאל?

אמרה לו: הלך הוא ואמו להביא פירות ותמרים מן המדבר.

אמר לה: תני לי מעט לחם ומים כי עייפה נפשי מדרך המדבר.

אמרה לו: אין לי לחם ולא מים.

אמר לה: כשיבוא ישמעאל הגידי לו את הדברים הללו: אמרי לו: זקן אחד מארץ כנען בא לראותך ואמר: חלף מפתן ביתך שאינה טובה לך.

וכשבא ישמעאל מן המדבר הגידה לו את הדברים הללו, ובן חכם כחצי חכם, והבין ישמעאל.

ושלחה אמו ולקחה לו אשה מבית אביה ופטימה שמה.

ועוד אחר שלש שנים הלך אברהם לראות את ישמעאל בנו ונשבע לשרה כפעם ראשונה שאינו יורד מן הגמל במקום שישמעאל שרוי שם.

והגיע לשם בחצי היום ומצא שם אשתו של ישמעאל.

ואמר לה: היכן הוא ישמעאל?

אמרה לו: הוא ואמו הלכו לרעות את הגמלים במדבר.

אמר לה: תני לי מעט לחם ומים כי עייפה נפשי מדרך המדבר.

והוציאה לחם ומים ונתנה לו.

עמד אברהם והיה מתפלל לפני הקב"ה על בנו ונתמלא ביתו של ישמעאל מכל טוב ממין הברכות. וכשבא ישמעאל הגידה לו את הדבר וידע ישמעאל שעד עכשיו רחמי אביו עליו כרחם אב על בנים.

תגיות: ליווי בוגרים