השפעת המחנך על עתיד תלמידיו

אחד הכלכלנים החשובים בעולם בדק כמה שווה למדינה מורה מעולה. מסתבר שהמון.

(מתוך: הגיע זמן חינוך- מדור הוראה איכותית)

הכתבה סוקרת את השפעתו המשמעותית של המחנך על עתידו של התלמיד, בראיה כלכלית.

על פי הכתבה, מחנך טוב עשוי להוביל להצלחתו העתידית של התלמיד.

על כן, ישנה חשיבות רבה בהשקעת משאבים בהכשרת מחנכים טובים.

לקריאה נוספת-

http://www.edunow.org.il/edunow-media-story-122593